Užitečné informace od našich partnerů

Níže naleznete užitečné informace a odkazy od našich partnerů, se kterými dlouhodobě spolupracujeme.


Seznamte se detailněji s prací Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí, která úzce spolupracuje s českou krajanskou komunitou, mapuje její činnost a potřeby. To jí pak umožňuje iniciovat zákony a opatření, která jsou důležitá pro život v zahraničí a ve vztahu k ČR. V nedávné minulosti to byl např. přijatý zákon o dvojím občanství, nebo opakovaný návrh na zákon o korespondenční volbě. Dokument v PDF si stáhněte ZDE.
Na Komisi, v čele s jejím předsedou senátorem Tomášem Czerninem, je možné se kdykoliv obrátit, a to prostřednictvím její tajemnice Bronislavy Vackové vackovab@senat.cz. Stejně tak je možné se kdykoliv obracet i na její poradní orgán – Konzultativní radu. Otázkám českých škol v zahraničí, plnění školní docházky v zahraničí apod. se v tomto poradním sboru věnuje předsedkyně spolku Česká škola bez hranic, Lucie Slavíková-Boucher.

MŠMT nabízí přehled informací k tématům z oblasti vzdělávání a podpory výuky českého jazyka v zahraničí. V dokumentu naleznete odkazy na informace týkající se plnění povinné školní docházky v zahraničí, přehled smluvních českých škol v zahraničí, informace o poskytování peněžních darů do zahraničí, jaká je podpora rozvoje českého jazyka v zahraničí nebo podpora vzdělávání učitelů. Dokument v PDF si stáhněte ZDE.

 

MZV ve svém dokumentu představuje zásadní aktivity na podporu Čechů žijících v zahraničí. Dokument si stáhněte ZDE.

 

DZS představuje programy a projekty na podporu rozvoje českého jazyka v zahraničí. Více najdete ZDE.

 

Informace o vyhlášených soutěžích: Komenský do tříd, Ilustrace pro Boženu N. nebo o možnosti zapůjčení si výstavy o školství a vzdělanosti. Více najdete v dokumentu ke stažení ZDE.

 

Virtuálně do Národního muzea neboli, jak lze sbírky navštívit online. Navíc informace o speciální sekci určené dětem. Dokument v PDF si stáhněte ZDE.

 

Novinky o vzdělávacích programech na školní rok 2020/2021. Více informací si stáhněte ZDE.

 

 

Nabídka vzdělávacích aktivit. Více najdete v dokumentu PDF ZDE.

 

 

JUNIORFEST je mezinárodní filmový festival pro děti a mládež, který se v Plzeňském kraji koná pravidelně od roku 2008. Během jednoho týdne nabízí rozsáhlý filmový, odborný a doprovodný program a každoročně putuje v rámci festivalových ozvěn na 2-3 dny do Bruselu (spolupráce s Plzeňským krajem), nově i Ženevy či Curychu (spolupráce s Českou školou bez hranic). Brusel JUNIORFEST ON TOUR 1.-3.12.2017 – JUNIORFEST 2021. Švýcarsko 26.-27.1.2019 Juniorfest on tour – JUNIORFEST 2021. Více ZDE.

 

Organizace Post Bellum spouští už třetí ročník dokumentaristického projektu Příběhy našich sousedů ve světě určeného pro učitele a žáky českých škol v zahraničí. Praktické informace o projektu naleznete ZDE. Prezentaci projektu včetně fotografií a ukázek výstupů z minulých ročníků naleznete ZDE.

 

DĚTSKÝ ČASOPIS RAKETA JE TVŮRČÍ OHŇOSTROJ! Unikátní dětský časopis se zábavným a vzdělávacím obsahem podporující čtenářskou gramotnost, představivost i jemnou motoriku. Více ZDE.

 

Česká filharmonie pořádá pravidelně cyklus Čtyři kroky do nového světa pro školy (pro žáky od 6. třídy) a širokou veřejnost s cílem seznámit posluchače s konkrétním autorem, jeho skladbou. Více najdete v dokumentu ke stažení ZDE.

 

Kartičky Češtinářské špeky jsou souhrnem těch nejčastějších chyb, kterých se při psaní dopouštíme, méně známých pravidel, výjimek a dalších záludností českého jazyka. Každé balení obsahuje celkem 192 kartiček – většina kartiček se týká pravopisu a gramatiky, ale najdete v nich také plno jazykových zajímavostí. Kartičky Češtinářské špeky můžete využívat jako: zpestření při hodinách českého jazyka, pomůcku při výuce češtiny pro cizince, zajímavosti pro milovníky češtiny, připomenutí pravidel pro nemilovníky češtiny. Více informací ZDE.