Čeští (českoslovenští) sportovci na letních olympijských hrách

Téma pro žáky základních škol na Praze 11.

Současné olympioniky, či ty starší, jako Věru Čáslavskou či Emila a Danu Zátopkovy znají děti díky nedávno skončené letní olympiádě v Tokiu, nebo komiksovému či filmovému zpracování. Kdo si ale vzpomene na naši první zlatou olympijskou medaili Bedřicha Šupčíka za dnes již neexistující disciplínu šplh na laně, či na dechberoucí rozpor střemhlav Aloise Hudce, který dokázal za svou kariéru zvítězit 27x ať již na mistrovstvích světa, či Olympiádě? Čím oslovil děti handicapovaný plavec Arnošt Petráček? Co je to doping či fair play? Tato a další témata rezonovala výtvarnými dílnami, které organizoval spolek a finančně je podpořila Městská část Praha 11. Projektu se zúčastnilo na 180 žáků. Každý si mohl vybrat sportovce či téma, které ho nejvíce oslovilo. Novinkou byla úvaha na dané téma zpracovaná v hodinách českého jazyka. Výsledkem jsou velmi zajímavé práce vystavené od 1. listopadu v Kulturním centru Zahrada.

A proč se spolek, jehož hlavní náplní je podpora výuky češtiny v českých školách v zahraničí angažuje v projektech, které cílí na žáky v České republice? Odpověď je jednoduchá kromě realizace zajímavého projektu, který je tradičně zaměřen na osudy světově známých českých (československých) osobností, upozorňuje tak spolek i na vlastní činnost, na české školy v zahraničí, na české děti, které tam vyrůstají. Jsme rádi, že jsme mohli tuto aktivitu, která je dobrým příkladem přesahu činnosti spolku směrem k dětem a pedagogům škol v ČR, zrealizovat již popáté i v této složité covidové době.