Ptačí sněm pro Václava Havla.

Připojte se v českých školách napříč světem – a nejen v nich!

Ptačí sněm pro Václava Havla

V nedávné době jsme si připomněli nedožité 85. narozeniny Václava Havla, prezidenta, který se zasloužil o svobodu a demokracii v naší zemi. V listopadu oslavíme výročí sametové revoluce, tak úzce spjaté s jeho jménem, v prosinci pak vzpomene 10. výročí jeho úmrtí.

Připojte se k happeningu inspirovanému dílem světoznámého výtvarníka Petra Síse, který iniciovalo Komunitní osvětové společenství z.s. a Vyšší odborná škola Cheb

Centrum současného umění DOX, které se k happeningu také připojilo a podporuje jej, teď oslovilo spolek Česká škola bez hranic, abychom projekt rozšířili do světa, do českých škol v zahraničí. K ptačímu sněmu se napříč Českem přidává i platforma Festival Svobody oslavující 17. listopad.

Inspirací k happeningu je obraz Letícího muže (prezidenta Václava Havla) složeného ze stovek letících ptáků, jehož autorem je Petr Sís. Ten je také autorem knihy Ptačí sněm, příběhu o moudrém dudkovi, který se stal vůdcem tisícihlavého hejna ptáků na strastiplné cestě k bájné hoře Kaf. Podle Petra Síse byl Václav Havel právě takovým moudrým vůdcem, který vedl národ ke svobodě.

JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT:

Vytvořte, poskládejte, kreativně ztvárněte letícího ptáka, symbol svobody, duchovního růstu a síly a instalujte jej ve Vaší škole či veřejném prostoru. Pokud můžete, napište na ptáčka myšlenku či citát z díla VH. Můžete též využít modelu ptáka (zde ke stažení v pdf), který pro projekt připravilo Centrum moderního umění DOX.  Mluvte se svými žáky a studenty o jeho odkazu. Připomeňte si s radostí, vděčností a také s respektem, co všechno Václav Havel pro naši zemi udělal. Dopřejte si malé spočinutí a přemýšlejte o tom, co pro naši zemi a její současnou situaci může udělat každý z Vás právě teď.

A nezapomeňte Vaše díla vyfotit a sdílet: #ptacisnem #VH85

Petr Sís k projektu:

Všichni chceme vzpomenout a oslavit narozeniny člověka, který nesl světlo, čím více je kolem nás tmy.“