On-line kulatý stůl: Olympiáda
v českém jazyce pro žáky českých škol v zahraničí

Zveme Vás na on-line kulatý stůl na téma Olympiáda v českém jazyce pro žáky českých škol v zahraničí, který se uskuteční

v neděli 12. 11. 2023 od 18 hodin (pražského času).

Setkání naváže na debatu, kterou jsme započali v létě během XV. mezinárodní konference českých škol v zahraničí.

Témata:

– zhodnocení uplynulých ročníků
– analýza obsahu zadání
– organizace školního a mezinárodního kola soutěže
– sdílení zkušeností, návrhy na zdokonalení projektu

Kulatý stůl povedou metodičky a autorky olympiády, Mgr. Ivana Cechlová a Mgr. Kateřina Malečková.

Hlaste se prosím prostřednictvím elektronického formuláře zde.

Před konáním debaty Vám zašleme link.

Těšíme se na Vás! Spolek Česká škola bez hranic – společně česky napříč světadíly