Pozvánka na on-line kulaté stoly

V neděli 12. září 2021 navazujeme na XIII. mezinárodní konferenci českých škol v zahraničí a pořádáme on-line kulaté stoly na téma předškolní výchova a výuka na 1. a 2. stupni, výuka českých reálií, čeština jako druhý jazyk. Připojte se a sdílejte své zkušenosti a diskutujte s kolegy z celého světa:

  • 16h30—18h25 Předškolní výchova, výuka na 1. stupni, 1. – 3. třída
    Moderátorka: Ivana Cechlová, metodička spolku Česká škola bez hranic.
    Přihlášky zde
  • 18h30—20h30 Výuka českého jazyka na 2. stupni, výuka českých reálií; čeština jako druhý jazyk
    Moderátorka: Kateřina Malečková, metodička spolku Česká škola bez hranic.
    Přihlášky zde

Pořádá spolek Česká škola bez hranic – společně česky napříč světadíly.