Metodika Český žák-cizinec: pro pedagogické pracovníky zabývající se problematikou dětí/žáků-cizinců

Nabízíme Vám metodickou příručku, která v koncentrované podobě popisuje typy žáků-cizinců přicházejících do českých škol, jejich možné odlišnosti i předpokládané vnímání nového prostředí. Nabízí rovněž opatření a rady, jak v nových školských situacích postupovat a čeho se vyvarovat.

Metodika Český žák-cizinec. Metodika pro pedagogické pracovníky zabývající se problematikou dětí/žáků-cizinců. Autorka Lucie Slavíková-Boucher. Vydalo NIDV.  Ke stažení ZDE.