1. ročník olympiády v českém jazyce pro žáky ČŠBH a partnerských škol, 2019

Vyhlášení olympiády z českého jazyka pro žáky ČŠBH. Vítězka Barbora Pirklová z ČŠBH Brusel.

V roce 2019 se konala poprvé olympiáda v českém jazyce, která byla určena žákům ČŠBH.

Děti řešily úkoly rozdělené do tří bloků. První část ověřila, jak rozumí psanému textu, úkoly druhé části se soustředily na jazykový cit a třetí část byla zaměřena na písemnou produkci a schopnost vyjádřit myšlenky psanou formou (ukázky níže ke stažení).

Výsledky potvrdily velmi dobrou úroveň všech zúčastněných a rozdíly se mnohdy počítaly na setiny bodu. Vítězi v jednotlivých kategoriích se po náročném hodnocení všech prací stali tito žáci:

1. kategorie:

1. Barbora Pirklová                      ČŠBH Brusel

Dorotea Tlačilová                     ČŠBH Rhein-Main

2. Jan Bartek                                ČŠBH Ženeva

3. Matyáš Malina                         ČŠBH Drážďany

Gaspar Riond                            ČŠBH Ženeva

2. kategorie:

1. Magdalena Martinková          ČŠBH Ženeva

2. Eliška Hlaváčková                   ČŠBH Rhein-Main

3. Jakub Mejstřík                         ČŠBH Drážďany

Všem vítězům samozřejmě blahopřejeme a budeme se těšit na jejich účast v příštím školním roce. Vyhlášení proběhne koncem ledna 2020. Zapojí se i spolupracující školy.

Jelikož se jednalo o pilotní ročník, byly všem školám rozeslány dotazníky s žádostí o zhodnocení kvality, náročnosti a organizace prvního ročníku a o zaslání připomínek či námětů, které, jak doufáme, budou cennou inspirací pro organizaci soutěže v dalších ročnících.


Vzorové úkoly z Olympiády – 1. ukázka ke stažení v pdf

Vzorové úkoly z Olympiády – 2. ukázka ke stažení v pdf