Co je olympiáda v českém jazyce pro žáky českých škol v zahraničí?

Všeobecné informace k Olympiádě pro žáky českých škol v zahraničí

Soutěž je určena žákům s českými kořeny žijícím dlouhodobě v zahraničí. Soutěž není určena žákům, kteří absolvovali většinu své školní docházky v ČR.

Soutěž probíhá ve dvou kategoriích:

  1. kategorie: žáci 2.–4. třídy
  2. kategorie: žáci 5.–7. třídy

Jednotlivé ročníky soutěže se vyhlašují vždy v měsíci březnu, oznámení o vyhlášení nového ročníku bývá zveřejněno na webových stránkách spolku Česká škola bez hranic z.s.

Podmínky účasti

Každá ČŠBH nebo partnerská škola může nominovat v každé kategorii maximálně dva žáky. Seznam ČŠBH a partnerských škol naleznete zde.

Další zahraniční školy a instituce poskytující výuku češtiny mohou nominovat do každé soutěžní kategorie jednoho žáka.

Školní kolo olympiády

Školní kolo probíhá v režii každé instituce dle vlastního klíče – např. uspořádáním školního kola olympiády, podle prospěchu apod.

Mezinárodní kolo olympiády

Školy přihlásí vybrané soutěžící prostřednictvím online formuláře.

Následně jsou školám elektronicky zaslána zadání olympiády, která jsou označena jedinečnými kódy pro jednotlivé soutěžící. Žáci již soutěžní práce nepodepisují.

Vypracování soutěžních zadání

Všeobecně platí, že žáci řeší soutěžní práci sami, zásah vyučujícího či jakékoliv další osoby není povolen, a to ani pro podrobnější vysvětlení zadání úkolů. Detailní pokyny k vypracování olympiády jsou uvedeny v úvodu každé soutěžní práce.

Zadání soutěžní práce je rozděleno do tří částí:

  1. Porozumění textu

V této části budou žáci pracovat s výchozím textem a vyhledávat odpovědi na zadané otázky.

  1. Hrajeme si s češtinou

V této části budou žáci řešit úkoly, které prokáží jejich cit pro český jazyk.

  1. Slohové cvičení

Slohové úkoly ověří schopnost žáků vytvořit na základě instrukcí souvislý psaný text.

Časová náročnost soutěže

Část 1 a 2 celkem 60 minut
Část 3 60 minut

Vypracování může být rozděleno do dvou dnů v závislosti na dispozicích školy a žáků.

Odeslání soutěžních prací

Práce každého soutěžícího musí být zaslána ve stanoveném termínu na adresu olympiada@csbh.cz, a to v samostatném e-mailu jako příloha (jeden dokument) ve formátu jpg nebo pdf. V předmětu zprávy je uveden kód soutěžícího. Nekompletní práce a práce v jiném než požadovaném formátu může být ze soutěže vyloučena.

Hodnocení

Práce jsou hodnoceny dvěma nezávislými hodnotiteli podle předem stanovených kritérií.

Vyhlášení výsledků

Výsledky mezinárodního kola soutěže jsou zúčastněným školám zaslány dle časového harmonogramu pro daný ročník. Slavnostní vyhlášení a předání diplomů vítězům se uskuteční v rámci mezinárodní konference českých škol v zahraničí, která se koná každoročně na přelomu července a srpna v Praze.


Projekt je podporován  Ministerstvem zahraničních věcí ČR.