1. ročník Olympiády v českém jazyce pro žáky českých škol v zahraničí, 2019

V roce 2019 se konala poprvé olympiáda v českém jazyce, která byla určena žákům ČŠBH.

Děti řešily úkoly rozdělené do tří bloků. První část ověřila, jak rozumí psanému textu, úkoly druhé části se soustředily na jazykový cit a třetí část byla zaměřena na písemnou produkci a schopnost vyjádřit myšlenky psanou formou (ukázky níže ke stažení).

Výsledky potvrdily velmi dobrou úroveň všech zúčastněných a rozdíly se mnohdy počítaly na setiny bodu. Vítězi v jednotlivých kategoriích se po náročném hodnocení všech prací stali tito žáci:

1. kategorie (2. – 4. třída):

1. místo: Barbora Pirklová, ČŠBH Brusel

Barbora Pirklová, ČŠBH Brusel, 1. místo

1. místo: Dorotea Tlačilová, ČŠBH Rhein-Main

Dorotea Tlačilová, ČŠBH Rhein-Main, 1. místo

2. místo: Jan Bartek, ČŠBH Ženeva

Jan Bartek, ČŠBH Ženeva, 2. místo

3. místo: Gaspar Riond, ČŠBH Ženeva

Gaspar Riond, ČŠBH Ženeva, 3. místo

3. místo: Matyáš Malina, ČŠBH Drážďany


2. kategorie (5. – 7. třída):

1. místo: Magdalena Martinková, ČŠBH Ženeva

Magdaléna Martinková, ČŠBH Ženeva, 1. místo

2. místo: Eliška Hlaváčková, ČŠBH Rhein-Main

Eliška Hlaváčková, ČŠBH Rhein-Main, 2. místo

3. místo: Jakub Mejstřík, ČŠBH Drážďany

Jakub Mejstřík, ČŠBH Drážďany, 3. místo

 

Všem vítězům samozřejmě blahopřejeme a budeme se těšit na jejich účast v příštím školním roce. Vyhlášení proběhne koncem ledna 2020. Zapojí se i spolupracující školy.

Jelikož se jednalo o pilotní ročník, byly všem školám rozeslány dotazníky s žádostí o zhodnocení kvality, náročnosti a organizace prvního ročníku a o zaslání připomínek či námětů, které, jak doufáme, budou cennou inspirací pro organizaci soutěže v dalších ročnících.


Vzorové úkoly z Olympiády – 1. ukázka ke stažení v pdf

Vzorové úkoly z Olympiády – 2. ukázka ke stažení v pdf