Jak na češtinu jinak, efektivně a v souvislostech 

aneb Mezipředmětové vztahy ve výuce českého jazyka a literatury na 1. stupni v českých školách
v zahraničí

Modul 1 (časová dotace: 1h24m; 570,- Kč)

A/ Vhled do textu ŠVP „Do nitra jazyků“ (ČŠBH Paříž) na 1. stupni základní školy s důrazem na propojení jazykové, literární a slohové složky – teoretický úvod shrnující cíl výuky, profil žáků, profil učitele na ČŠBH a dále obsah školního vzdělávacího programu v jednotlivých složkách výuky českého jazyka v propojení s českými reáliemi.
B/ Principy výuky a filozofie českých škol v zahraničí, metoda kritického myšlení a její nástroje – metoda EUR, myšlenková mapa, pětilístek (videoukázka využití pětilístku), metoda ano-ne, řízené čtení, metoda INSERT, podvojný deník.

Modul 2 (časová dotace: 1h24m; 570,- Kč)

A/ Mezipředmětové vztahy a průřezová témata (teoretický úvod doplněný videoukázkami výstupů žáků)
B/ Modelová lekce (videoukázka)
Václav Havel: Zálesák (z knihy Pižďuchové)
C/ Výchova k češství I
Modelová lekce: osobnost Václava Havla (videoukázka)

Modul 3 (časová dotace: 1h29m; 570,- Kč)

Projektová výuka, její přínos a úskalí (teoretický úvod a modelové situace)
Téma projektu: Svět fantazie a pověr
Výchozí text: Strašidýlko Stráša od Heleny Mornštajnové

Modul 4 (časová dotace: 1h11m; 470,- Kč)

A/ Zařazení filmové ukázky (teoretický úvod a modelové situace)
Modelová lekce: Zdeněk Miler: Jak krtek ke kalhotkám přišel (videoukázka)
B/ Výchova k češství II – nápady a zdroje (videoukázky výstupů žáků)

Při nákupu všech modulů sleva 10%

Další sleva pro partnerské školy 10%

Přihlášky na e-mailu csbh@csbh.cz