Jazykové hry na doma pro předškolní děti a rodiče

Lektorka: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.

Časová dotace: 54 minut

Anotace: Video je koncipováno tak, abyste se mohli společně se svými dětmi dívat a hned hrát hry, které pomáhají s rozšiřováním a aktivizací slovní zásoby v češtině – vše v domácím prostředí s jednoduchými pomůckami, které jsou po ruce v každé domácnosti. Některé hry využívají jednoduché prozpěvování či rytmizaci k aktivizaci dětí a prohloubení sluchové pozornosti.

Více o lektorce: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D. absolvovala v roce 2000 speciální pedagogiku – učitelství na speciálních školách s prohloubenou hudební výchovou. Od roku 2004 pracuje v CMŠ Laura v Praze. V roce 2017 absolvovala doktorandské studium na katedře hudební výchovy PedF UK, kde v současnosti vyučuje. Zaměřuje se na účinné propojení rozvoje komunikačních schopností a hudebnosti, je autorkou publikací v této oblasti. Vede akreditované semináře v NIP a lektoruje pro Českou obec sokolskou.

Video je k dispozici zdarma. Stačí kliknout výše a inspirovat se.