Zhudebněné jazykové hry pro správný přízvuk, správné koncovky a rozvoj fonematického sluchu

Anotace kurzu:

Výběr vhodných jednoduchých melodií pomůže zdůraznit, prožít a osvojit si řadu jazykových jevů, jejichž obtížnost se demonstruje při výuce ČJDJ. Promyšleně strukturovaná zásoba slovních spojení představuje dětem jevy na úrovni hlásek, v nichž by se dítě mělo dobře orientovat, když se ocitá na hranici čtenářské pregramotnosti a gramotnosti, cca v 5 až 7 letech.

Forma kurzu a časová dotace:

Komentovaná PP-prezentace s názornými ukázkami představuje a používá část materiálu publikace Třída zpívá ÍÁÍÁ: Hudební hry v rozvoji fonematického uvědomování. Portál, 2019. Časová dotace 60 min.

Lektorka:

Mgr. Milena Kmentová, Ph.D. absolvovala v roce 2000 speciální pedagogiku – učitelství na speciálních školách s prohloubenou hudební výchovou. Od roku 2004 pracuje v CMŠ Laura v Praze. V roce 2017 absolvovala doktorandské studium na katedře hudební výchovy PedF UK, kde v současnosti vyučuje. Zaměřuje se na účinné propojení rozvoje komunikačních schopností a hudebnosti, je autorkou publikací v této oblasti. Vede akreditované semináře v NIP a lektoruje pro Českou obec sokolskou.

Cena: 290 Kč

Přihlášky na e-mailu csbh@csbh.cz