Management a financování české školy v zahraničí

Anotace kurzu:

Seminář je určený pro zakladatele českých škol, kteří buď na počátku své činnosti, nebo ještě před založením projektu řeší klíčové otázky spojené s financováním doplňkové školy v zahraničí a jejím vedením.

Cílem českých škol v zahraničí je nabídnout dětem vzdělávání, což je cíl ušlechtilý, avšak musí být strategicky uchopen. Každý dobrý zakladatel se musí zamyslet nad budoucností školy a její udržitelností v místě působnosti. Je proto důležité vytvořit si základní ucelenou představu o procesech tak, aby byla zajištěna dlouhodobá existence projektu. Každý zakladatel neziskové organizace musí položit dobrý a stabilní základ, na kterém se dá vzdělávání žáků v dlouhodobém horizontu postavit.

Cílem semináře je vysvětlit základní principy fungování české školy v zahraničí jako neziskové organizace a nabídnout ucelený pohled na možnosti jejího financování. Seminář předá nejdůležitější teoretické znalosti z oblasti firemního managementu založeného na marketingovém přístupu a vysvětlí jejich aplikovatelnost na konkrétních příkladech v praxi.

V rámci webináře se zamyslíme nad těmito základními oblastmi:

  • Proč je důležité strategicky přemýšlet?
  • Jak se sestavuje strategický plán?
  • Jaká mohou existovat rizika, ale také příležitosti?
  • Jak sestavit finanční plán?
  • Kde hledat možnosti financování školy?
  • Jak zapracovat na zvýšení povědomí o škole v místě působnosti?

Teorii vysvětlíme na příkladech funkčních postupů v dalších českých školách ze zahraničí tak, aby byli posluchači schopni získané dovednosti aplikovat ve vlastní škole.

Forma a časová dotace: 
Powerpointová prezentace s audio komentářem prokládaná dalšími podpůrnými prezentačními technikami. Časová dotace 90 min.

Lektorka:

Kateřina Spiess-Velčovská M. Sc., vystudovala sociální pedagogiku a marketingové a sociální komunikace. Problematice českých škol v zahraničí se věnuje od roku 2010, kdy založila předchůdce ČŠBH Rhein-Main, Českou školu bez hranic Frankfurt nad Mohanem. V současnosti škola zajišťuje předškolní výchovu a školní výuku jako smluvní partner MŠMT ČR a navíc organizuje řadu pravidelných kroužků i jednorázových mimoškolních aktivit. Výuku a organizaci školy, která je smluvním partnerem MŠMT ČR, zajišťuje 29 členný tým (z toho 16 stálých vyučujících). Kateřina v Německu žije 20 let, je vdaná a má dvě děti.

Cena: 590 Kč

Přihlášky na e-mailu csbh@csbh.cz