Architektura české školy v zahraničí. Jak uchopit strukturu a řízení chodu činností v doplňkové škole

Anotace kurzu:

Stejně jako lidé, i instituce procházejí různými životními etapami a vyzařují vlastní charakter. Jde o proces, který se neustále vyvíjí, proto je jedním z úkolů vedení školy definovat pracovní pochody tak, aby byla škola dobře čitelná navenek i uvnitř.

A proč je to důležité?

  • Přehledný manuál činností poskytuje pro všechny zúčastněné lepší zázemí. Školu vnímají pozitivněji vyučující, dobrovolníci, rodiče, děti i spolupracující instituce.
  • Pevný řád podporuje lepší komunikaci nejen s veřejností, ale také v rámci týmu. Pomáhá vytvořit rituály, které definují hodnoty a vzorce chování a jednání všech, což
    je pro úspěšnou spolupráci zásadní.
  • Stručná pravidla zjednodušují orientaci a pomáhají zefektivnit pracovní procesy. Nové rodiny a také noví vyučující se dokáží rychleji začlenit do vzdělávacího procesu.
  • Školy s jasně definovanou strukturou jsou čitelné navenek i uvnitř. Vyzařují stabilitu a kompetentnost, jelikož členové týmu pracují systémově a komplexně.
  • Jasný řád pomáhá vytvořit z každé školy specifický originál. Našim školám tak propůjčuje konkurenceschopnost ve srovnání se zájmovými kroužky z okolí působnosti. Vaše škola se tak může stát pro okolí více atraktivní.

Tento internetový seminář posluchačům nejdříve vysvětlí problematiku managementu a organizování školy jako funkčního celku. Zájemcům zprostředkuje základní teoretické znalosti z oblasti firemního řízení na praktickém příkladu funkčních pracovních postupů v České škole bez hranic Rhein-Main. Na závěr Vám seminář poskytne praktický návod, jak podniknout první kroky k definování interních procesů v rámci vlastní školy.

Forma kurzu a časová dotace:

Powerpointová prezentace s audio komentářem prokládaná dalšími podpůrnými prezentačními technikami. Časová dotace 120 min.

Lektorka:

Kateřina Spiess-Velčovská M. Sc., vystudovala sociální pedagogiku a marketingové a sociální komunikace. Problematice českých škol v zahraničí se věnuje od roku 2010, kdy založila předchůdce ČŠBH Rhein-Main, Českou školu bez hranic Frankfurt nad Mohanem. V současnosti škola zajišťuje předškolní výchovu a školní výuku jako smluvní partner MŠMT ČR a navíc organizuje řadu pravidelných kroužků i jednorázových mimoškolních aktivit. Výuku a organizaci školy, která je smluvním partnerem MŠMT ČR, zajišťuje 29 členný tým (z toho 16 stálých vyučujících). Kateřina v Německu žije 20 let, je vdaná a má dvě děti.

Cena: 590 Kč

Přihlášky na e-mailu csbh@csbh.cz