3. ročník Olympiády v českém jazyce pro žáky českých škol v zahraničí, 2021

V tomto školním roce se žáci sítě Českých škol bez hranic a jejích partnerských škol již potřetí utkali na poli českého jazyka. Soutěžní zadání se letos rozlétla nejen po Evropě, ale zavítala i na americký kontinent. Soutěže se zúčastnilo celkem jedenáct škol a čtyřicet dva žáků oproti loňským šesti školám a devatenácti soutěžícím.

Soutěžilo se tradičně ve dvou kategoriích. První kategorie je primárně určena žákům 3. a 4. třídy, ovšem školy mají možnost vybrat své zástupce i z řad žáků druhého ročníku. Ze zkušeností totiž víme, že i mezi těmito žáky se najdou nadané děti s rozvinutým jazykovým citem, které jsou motivovány k účasti na tomto projektu. Naše olympiáda totiž není primárně založena na principu ověřování gramatických a pravopisných vědomostí. Práce s textem, jeho pochopení, jazyková dedukce či zapojení principů kritického myšlení, to je, oč tu běží. Obě soutěžní kategorie jsou rozděleny do tří částí: nejprve žáci pracují s výchozím textem, na nějž navazují úlohy, které ověřují jeho porozumění. V druhé části soutěže nazvané Hrátky s češtinou se objevují rozličné úkoly, které testují např. jazykovou pohotovost či šíři slovní zásoby. Poslední část je věnována vlastní písemné produkci žáků, je bodována dvěma hodnotiteli, kteří posuzují celkovou úroveň na základě několika kritérií, přičemž pravopis není rozhodujícím faktorem. Důraz je kladen na stylistickou úroveň a na originalitu práce.

Na soutěžící první kategorie tentokrát čekaly veselé texty autorů moderní české literatury pro děti. Dílčí úlohy byly koncipovány tak, aby nejmladší žáky zaujaly po stránce obsahové i grafické. Ukázka vzorového úkolu.

Soutěžící druhé kategorie si přiblížili osobnost a dílo Boženy Němcové. Museli se tudíž vypořádat s různými registry českého jazyka, např. s archaismy, ač byly výchozí texty adaptovány a zjednodušeny. V jiné úloze se naopak objevily autentické komentáře v současné neformální češtině reagující na seriál Božena. Ukázka vzorového úkolu.

Děkujeme zúčastněným školám za spolupráci a poskytnuté komentáře. Vaše cenné podněty nám pomohou s přípravou dalšího, již čtvrtého, ročníku olympiády.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme!

1. kategorie (2.–4. třída):

1. místo
Natalie Sofia Sawh, ČŠBH Londýn

Natalie Sofia Sawh, ČŠBH Londýn, 1. místo

2. místo
Nina Greschner-Farkavcová, ČŠBH Drážďany

Nina Greschner-Farkavcová, ČŠBH Drážďany, 2. místo

3. místo
Rosa Jančovič, ČŠBH Ženeva

Rosa Jančovič, ČŠBH Ženeva, 3. místo

3. místo
Dominik Ryan Pacholek, ČŠBH Rhein-Main

Dominik Ryan Pacholek, ČSBH Rhein-Main, 3. místo

2. kategorie (5.–7. třída):

1. místo
Matilda Kraft, ČŠBH Londýn

Matilda Kraft, ČŠBH Londýn, 1. místo

2. místo
Jakub Mejstřík, ČŠBH Drážďany

Jakub Mejstřík, ČŠBH Drážďany, 2. místo

3. místo
Sofie Mejstříková, ČŠBH Drážďany

Sofie Mejstříková, ČŠBH Drážďany, 3. místo

Zúčastněné školy:

 • ATSL Česká škola v Lucembursku
 • Czech and Slovak School Bristol
 • Czech School of California
 • Česká a slovenská škola Okénko v Londýně
 • Česká škola Neapol
 • ČŠBH Curych
 • ČŠBH Drážďany
 • ČŠBH Londýn
 • ČŠBH Paříž
 • ČŠBH Rhein-Mein
 • ČŠBH Ženeva

1. kategorie se zúčastnilo 23 žáků; 2. kategorie 19 žáků.


Na závěr zveřejňujeme vyjádření České a slovenské školy Okénko v Londýně:

Okenkářský olympijský tým věnoval zadání 3. ročníku Olympiády v českém jazyce pro žáky českých škol v zahraničí dvě soboty. Tu první si děti napsaly slohovou práci a další víkend následovala práce s textem. Držíme pěsti! Ať to dopadne, jak to dopadne, jsme na naše žáky opravdu pyšní. A jaké to bylo pro děti? Odpovědi zněly různé: „zajímavé“, „zábavné“, „těžké“ i „jednoduché“.

Olympijský tým z České a slovenské školy Okénko v Londýně