Novinky

 1. České školy bez hranic se zapojily do projektu Čtení pomáhá

  Záměrem projektu Čtení pomáhá je podpořit u dětí zájem o četbu a zároveň jim umožnit, aby se podílely na charitativní činnosti v ČR.

  Číst dál
 2. Projekt Knížka pro prvňáčka v ČŠBH

  České školy bez hranic se letos zapojily do projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka, který vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP).

  Cílem projektu je rozvoj četby hned od prvních měsíců školní docházky dětí, vytvoření základů návyku pravidelného čtení a potřeby využívat pro získávání vědomostí veřejné nebo školní knihovny i ostatní kulturní instituce v místě bydliště.

  Číst dál
 3. Létající Líza přiletěla do Manchesteru

  Česká škola v Manchesteru se připravuje na příchod Létající Lízy.

  Začínáme v sobotu 21.1. návštěvou muzea o historii Manchesteru. Více informací zde  http://www.czechwells.com/cz/aktuality

  Číst dál
 4. Česká škola Manchester pod vedením Pavly Matáskové zahajuje v únoru 2012

  Česká škola Manchester otevře své brány česky mluvícím dětem z Manchesteru a širokého okolí v únoru 2012.

  Číst dál
 5. Václav Havel 5.10.1936 - 18.12.2011

  Sametová revoluce přinesla nejen svobodu, ale ve svém důsledku i České školy bez hranic. Děkujeme, budeme se snažit pokračovat v započatém. Tým ČŠBH, o.s.

  Číst dál
 6. Nové číslo Zpravodaje Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

  V prosincovém čísle naleznete mj. článek: Co je nového v České škole bez hranic...více

  Číst dál
 7. Vzdělávací spolek Schola ludus je od 1.11.2011 Českou školou bez hranic Drážďany

  Kontakt: Šárka Atzenbeck (atzenbeck.dresden@t-online.de, www.scholaludus.org). Webové stránky v rámci ČŠBH připravujeme.

  Číst dál
 8. Upozornění

  ČŠBH o.s. upozorňuje, že „Česká škola v Manchesteru“ pod vedením paní Zory Zámečníkové není součástí sítě Českých škol bez hranic.

  Tato aktivita nesplňuje v různých ohledech kritéria přijetí do sítě Českých škol bez hranic mj. například tím, že neplní náš vzdělávací program.

  Číst dál
 9. Průvod světýlek v České škole Neapol

  V pátek 11.11.2011 u příležitosti svátku sv. Martina uspořádala Česká škola v Neapoli průvod světýlek. Děti si pro tuto příležitost vyrobily vlastní lucerničky, které následně rozsvěcovaly ze společného světla, které dělením neubývá, naopak dělením přibývá, a to nejen světla, ale i radosti.

  Číst dál
 10. Česká škola Řím zahájila nový školní rok 2011/2012

  Česká škola Řím, při krajanském sdružení Associazione Praga a pod záštitou ČŠBH,  zahájila 1. října 2011 pravidelnou výuku češtiny pro děti předškolního (od 18 měsíců) a školního věku (do 14 let).

  Číst dál
Titulní stránka