Novinky

 1. Od 1. ledna 2012 je zrušena povinnost rozdílových zkoušek

  Čeští žáci žijící přechodně či trvale v zahraničí již od 1.1.2012 nemusí skládat rozdílové zkoušky v kmenové škole v ČR.

  Dovolujeme si však upozornit, že na žádost rodiče jsou rozdílové zkoušky stále možné. Více viz školský zákon na webových stránkách MŠMT ČR http://www.msmt.cz/file/19743

  Číst dál
 2. Výzva: Česká škola v San Franciscu a Silicon Valley

  Jste rodič a přejete si, aby vaše dítě česky nejen mluvilo, ale umělo i číst a psát, získalo přehled o české literatuře a dějinách?

  Jste učitel českého jazyka a máte chuť vzdělávat nejmladší českou zahraniční generaci?

  Jste schopným organizátorem – manažerem a máte zájem nabídnout Váš talent organizaci, která bude vzdělávat české děti vyrůstající v zahraničí?

  Číst dál
 3. Konference Krajané a problém generací

  Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů pořádá v Praze ve dnech 26. - 28. září 2012 konferenci Krajané a problém generací.

  Číst dál
 4. Pozvánka na Setkání zájemců o výuku češtiny pro děti na území USA a Kanady

  Česká škola bez hranic, o.s. plánuje Setkání zájemců o výuku češtiny pro děti na území USA a Kanady ve dnech 16. a 17. června 2012 v prostorách Českého centra v New Yorku http://new-york.czechcentres.cz/.

  Číst dál
 5. České doplňkové školy v Německu

  Česká škola Frankfurt nad Mohanem pořádá o víkendu 25.-26.2.2012 první setkání českých doplňkových škol s působností v Německu.

  Číst dál
 6. Česká škola v Kalifornii zahajuje v roce 2012 výuku českého jazyka pro děti

  Česká škola West Coast ve spolupráci s Generálním konzulátem České republiky v Los Angeles a krajanskou organizací American Sokol zahájila začátkem roku 2012 pravidelnou výuku českého jazyka pro  děti předškolního a školního věku. Kurzy českého jazyka probíhaji ve třech následujících lokalitách státu Kalifornie.

  Číst dál
 7. České školy bez hranic se zapojily do projektu Čtení pomáhá

  Záměrem projektu Čtení pomáhá je podpořit u dětí zájem o četbu a zároveň jim umožnit, aby se podílely na charitativní činnosti v ČR.

  Číst dál
 8. Projekt Knížka pro prvňáčka v ČŠBH

  České školy bez hranic se letos zapojily do projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka, který vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP).

  Cílem projektu je rozvoj četby hned od prvních měsíců školní docházky dětí, vytvoření základů návyku pravidelného čtení a potřeby využívat pro získávání vědomostí veřejné nebo školní knihovny i ostatní kulturní instituce v místě bydliště.

  Číst dál
 9. Létající Líza přiletěla do Manchesteru

  Česká škola v Manchesteru se připravuje na příchod Létající Lízy.

  Začínáme v sobotu 21.1. návštěvou muzea o historii Manchesteru. Více informací zde  http://www.czechwells.com/cz/aktuality

  Číst dál
 10. Česká škola Manchester pod vedením Pavly Matáskové zahajuje v únoru 2012

  Česká škola Manchester otevře své brány česky mluvícím dětem z Manchesteru a širokého okolí v únoru 2012.

  Číst dál
Titulní stránka