Pravidla soutěže
Kdo je překladatel?
Jak překládat?
Soutěžní formulář

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Soutěž je určena žákům a studentům českých škol (a českých sekcí) v zahraničí a členům česko-slovenských spolků ve věku od 6 do 17 let. Soutěž není určena dětem, které v zahraničí žily, ale žijí v současné době v ČR.

Soutěží se ve třech věkových kategoriích (platí věk překladatele k 30. červnu daného roku):

1. kategorie 6–8 let a 9–10 let; 2. kategorie: 11–14 let; 3. kategorie: 15–17 let

Jazyky, do kterých se překládá: 

angličtina, francouzština, chorvatština, italština, němčina, polština, portugalština, španělština

Pokud máte zájem o překlad do jiného jazyka, prosíme, abyste nás kontaktovali.

Termín odevzdání je 31. října daného roku.

Překlad účastníci zasílají e-mailem napsaný čitelně ručně nebo na počítači, na adresu: prekladatelska.soutez@csbh.cz  (Posouzení čitelnosti ručně psaného překladu je na každém kandidátovi. Je třeba ale brát v úvahu, že horší čitelnost, případné škrtání či přepisování, nebo různý sklon písma stěžují práci poroty a tím překladatele v hodnocení znevýhodňují.)

Překlad musí být zaslaný jako součást soutěžního formuláře a musí být uložený v následujícím formátu: jméno a příjmení žáka, soutěžní kategorie, dílo, jazyk

Každý účastník, který odešle svůj soutěžní překlad, se zároveň do soutěže přihlásí vyplněním elektronického soutěžního formuláře, který nalezne na webových stránkách spolku Česká škola bez hranic. Všechny uvedené údaje jsou závazné. Pořadatel soutěže nepřebírá zodpovědnost za případné chybně uvedené jméno či kontaktní údaje.

Všechny překlady budou hodnoceny odbornou porotou z řad překladatelů.

Výsledky jsou vyhlášeny 4. února daného roku u příležitosti významného Dne Čechů v zahraničí.


KDO JE PŘEKLADATEL?

JAK PŘEKLÁDAT?

Milí překladatelé,

už se vám určitě někdy stalo, že jste jednomu z rodičů přeložili, co vám právě řekla česká babička, nebo jste pomáhali dorozumět se svým českým kamarádům v zemi, kde právě žijete? To jsou situace, ve kterých jste se stali tlumočníky.

Díky tlumočníkovi si mohou povídat lidé, kteří nemluví žádným společným jazykem. A díky překladatelům si mohou české knížky číst například japonské děti, anebo naopak, českým čtenářům jsou přístupné knihy třeba anglických nebo německých autorů. Překladatel a tlumočník ke své práci potřebují ovládat dva jazyky na vysoké úrovni.

A protože i vy umíte mluvit a psát dvěma jazyky, nabízíme vám možnost vyzkoušet si překladatelskou práci.

Na rozdíl od opravdových dospělých překladatelů sice ještě ti mladší z vás neznají všechna pravidla českého pravopisu a ve větách se někdy nechají splést svým dalším jazykem, ale stejně jako oni si budou muset zjistit, co znamenají některá slova a jak se řeknou česky. To musí dělat každý překladatel. Ptát se, zjišťovat, co které slovo a věta znamená, to není ostuda, to je zodpovědný přístup k práci.

Co je vaším úkolem? – Vaším úkolem je přeložit text originálu, tedy to, co autoři napsali česky, do jednoho ze soutěžních jazyků. Nesmíte změnit příběh ani myšlenky. A musíte to napsat tak, aby váš překlad zněl přirozeně. To, co překladatel odevzdá, musí být zkrátka napsané hezky anglicky, francouzsky, italsky, německy, španělsky nebo portugalsky. A také bez chyb. Překlad s chybami je špatně odvedená práce.

Jak překládat? – Podle toho, kolik vám je let, zjistíte kategorii, ve které budete soutěžit, a tím i knihu, kterou budete překládat.

Nejprve si musíte přečíst celé dílo. Správný překladatel musí znát příběh celý, aby jej správně pochopil a mohl jej správně převést.

Vybraný úryvek si přečtete a zamyslíte se, jestli rozumíte každé větě a každému slovu. Pokud ne, zjistíte si, co neznámá slova znamenají. Dále popřemýšlíte, jestli se za zdánlivě jednoduchým slovem neskrývá nějaká narážka, skrytý vtip či dvojsmysl. Až si budete myslet, že vše správně chápete a nic vám neuniklo, začněte překládat.

Až budete mít hotovo, přečtěte si nahlas vše, co jste napsali. V této fázi je důležité se zamyslet, jestli váš překlad vyjadřuje opravdu totéž co autoři původního díla. Je třeba posoudit, jestli je vašemu textu rozumět, nebo je potřeba některou větu opravit, aby zněla opravdu, jak má. Je možné překlad přečíst také rodině nebo kamarádům, abyste se ujistili, že jsou vaše věty všem dobře srozumitelné. To ale jen pro kontrolu, na překladatelská řešení byste měli přijít samostatně.

Přečtěte si svůj překlad několikrát a opravte si pravopisné chyby.

Dejte si na několik dní od svého překladu pauzu a poté si ještě jednou přečtěte svůj text nahlas a opravte zapomenuté chyby.

Pamatujte, že není důležité ani správné překládat slovo od slova, hlavní je převést do překládaného jazyka význam celé věty, celého odstavce a celého příběhu.

Přejeme vám zábavné čtení a těšíme se na vaše překlady.

Kdo ví, možná z vás za pár let budou opravdoví překladatelé nebo tlumočníci.


SOUTĚŽNÍ FORMULÁŘ
ke stažení
 (.doc)